Zastrzeżenia prawne

Prezentowane materiały oraz cała zawartość serwisu WWW są własnością Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie, w szczególności chronioną prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wyłącznie uprawnioną do rozporządzania nimi oraz do zezwalania na korzystanie z nich jest Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie.


Informacje podane w serwisie WWW nie mogą być powielane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane lub przechowywane bez uprzedniej zgody Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie, poza wykorzystywaniem tych materiałów dla osobistego użytku. Wszelkie przypadki niedozwolonego korzystania z zawartości serwisu WWW skutkować będą pociągnięciem osoby dokonującej naruszenia do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 

Informacje prezentowane w serwisie WWW nie są ofertą w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.

 

Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji treści umieszczonych w serwisie WWW.

 

Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie informuje, że wszelkie informacje przesłane za pośrednictwem serwisu WWW nie są traktowane jako informacje poufne (nie dotyczy danych osobowych przekazywanych w związku z ofertą ). Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, przetwarzania, powielania i dystrybuowania tych informacji z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Serwis WWW może zawierać odnośniki do innych miejsc w Internecie. Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w Piastowie nie bierze odpowiedzialności za informacje w nich zawarte. Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

 

Klient uprawniony jest do wyświetlania i pobierania materiałów ze strony sklep.akcjum.pl wyłącznie w celu niekomercyjnego użytku w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona www.akcjum.pl i http://sklep.akcjum.pl w całości i w każdym szczególe chroniona jest prawem autorskim i innymi prawami dotyczącymi praw własności intelektualnej.   Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami prawem chronionymi i prezentowane są na stronie www.akcjum.pl i http://sklep.akcjum.pl wyłącznie w celach informacyjnych.