Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego 
sklep.akcjum.pl 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.akcjum.pl, prowadzony jest przez firmę Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż z siedzibą w miejscowości:  Piastów przy ul. Mieczysława Karłowicza 4A na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 01.04.2014. 

   Dane Sprzedawcy:

  BIURO HANDLOWE AKCJUM MIROSŁAW STRZYŻ
  UL. Mieczysława Karłowicza 4A
  05-820 Piastów

 2.  NIP: 948-209-96-96  REGON : 14715737700020

 3. PKD 2007 4673Z, 

 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklep akcjum.pl na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

 5. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę http://sklep.akcjum.pl , za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, telefonicznie lub e-mailem.

 6. Zamówienia poprzez stronę http://sklep.akcjum.pl   mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie akcjum.pl  i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta w sklepie akcjum.pl.

 7. Obsługa zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego, po przez kliknięcie w specjalny link, który zostaje wysłany na adres e-mail Klienta w chwili złożenia zamówienia lub po telefonicznym potwierdzeniu przez Klienta faktu złożenia zamówienia.  Zamówienie, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane.

 8. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operaturo przyjmującego szybkie płatności internetowe.  Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane). 

 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (status transakcji - GOTOWE). 

 10. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 22 840 49 61 lub e-mailem pod adresem akcjum@akcjum.pl

 11. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  

 14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.  

 15. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firmy kurierskie (FEDEX).Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego.

 16. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.Wyjatek stanowia zamówienia powyżej kwoty netto 3000zł. wtedy to koszty pokrywa sprzedający.

 17. Obowiązujący orientacyjny cennik kosztów przesyłki znajduję się na stronie: Koszt dostawy

 18. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia
  - Płatności przy odbiorze - należność pobiera listonosz lub kurier bądź sprzedawca, jeżeli Klient wybierze "Odbiór osobisty"
  - Płatność z góry - tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu                                                      

 19. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 20. Zamówienia płatne przy odbiorze.

  Kupujący składający zamówienie płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez klikniecie w specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, zobowiązuje sie do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. 
   
  W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupujacego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w rzeczy.

  Podstawa prawna:  ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)

   

 21. Zwrot bez podania przyczyny.
  Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w naszym sklepie wraz z kosztami przesyłki. 
  Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.  
   
  W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na swój koszt na adres sklepu Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż, Piastów 05-820 , ul.Mieczysława Karłowicza 4A. 

  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
  numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.zapłatę.W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu

  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu  od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wyżej wymienione wymagania zostanie wystawiona faktura korygująca. Orginał i kopia faktury zostaną wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygująej. Po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych , Sklep dokona zwrotu na wskazane konto Klienta.

 22. Przy zakupie niedostępnych na sklepie towarów nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, dotyczy to w szczególności towarów na specjalne zamówienie.

 23. Reklamacje.
  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż ,Piastów 05-820 , ul.Mieczysława Karłowicza 4A . Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
  Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Więcej informacji na stronie:  Reklamacje

 24. Rejestracja / Indywidualne konto Klienckie / Zam. jednorazowe.
  Założenie indywidualnego Konta Klienckiego w sklepie akcjum.pl lub złożenie zamówienia jednorazowego oznacza akceptację Polityki Prywatności sklepu akcjum.pl  oraz wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą w/w polityka. Sklep akcjum.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. 2014poz.827.

 26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 27. Biuro Handlowe Akcjum Mirosław Strzyż zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składajacy zamówienie w sklepie zobowiazani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie http:/sklep.akcjum.pl